Víc o konferenci

Proč

Při práci v různých firmách vidíme, že jsme v době, kdy máme možnost podpořit vznik takové formy lidské spolupráce, na kterou nejsme zvyklí. Spolupráci, kdy budeme prosperovat díky sdílení, kdy vědomě přizveme intuici do našeho jednání, kdy si užijeme spolutvorbu i s partnery, které jsme možná předtím považovali za „konkurenci“.

Ta možnost tu je jen proto, že se zvětšilo množství lidí, kteří aktivně hledají, jak pracovat, aby jim to dávalo smysl, aby to přinášelo prospěch širšímu celku, aby z toho (a ze svého života) měli větší radost.

A každého hledače podpoří, když se necítí sám. 

Co nás vedlo ke konferenci?

My sami jsme se narodili v době, kdy se naše hodnota ukazovala na tom, jestli jsme něco vyhráli, jestli jsme lepší než spolužáci, jestli to dotáhneme “výš” než… Vyrostli jsme v době hierarchie... Ještě stále se nás na výběrových řízeních ptají “a v čem jste lepší než konkurence”? A v nás samých často najdeme tuhle “pověřovací” myšlenku, jestli „lepší jsme“ a „co ti druzí určitě neumí“ a není snadné překročit ji.

Protože chceme, aby z dobrých zkušeností a myšlenek profitovalo co nejvíce lidí (aby se společnost proměňovala od stresu a tlaku na výkon k prosperitě a širší hojnosti), tak se vědomě zkoušíme dělit o své nápady, zkušenosti, zkoušíme nesnažit se vyhrát, ale přispět.

Žijeme a ukazujeme nový model fungování: KOMBINACI KRUHU a PYRAMIDY (partnerství a dobrého leadershipu).

Budujeme společenství nezávislých spolupracovníků a zkoušíme jít za hranice své vlastní dosavadní zkušenosti - spolupracovat bez sáhodlouhých smluv, dělit se o know-how, přispívat bez tlaku, sdílet vše a zároveň společně dosahovat velkých cílů. 

Prozkoumáváme, co do proměňujícího světa vnáší “Ženský princip v leadershipu” - princip, o který se zatím v leadershipu společnost neumí opřít, neumí pojmenovat, co tam vlastně dělá (i když mnoho firem ho skrze “agilitu” nějak podvědomě do svého fungování zve, protože v ženském principu už vlastně všichni žijeme - v té síti množství priorit).

Právě nám doručili třetí vydání naší knížky “Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství” - jejíž základní koncept lidi milují. Jenže ona je dobrá jen pro způsob myšlení a pracovních postojů, které pramení v minulosti. A my víme, že už se sejí nová semínka pro budoucnost a tak lidem říkáme, že si díky ní mohou srovnat aktuální situaci, ale pak je třeba její hranice překročit.  A to je opravdu výzva, opustit vlastní koncept, který tak skvěle funguje.
 
Jsme přesvědčeni, že management (a leadership) je pro prosperitu společenství potřebný. 
Chceme přispět k tomu, že ti, kdo vedou druhé budou umět vstoupit do svého plného potenciálu lídra ve službě týmu, směřujícího k prosperitě celku.

Chceme společně rozšiřovat pohled na to, jak velký tento CELEK opravdu je.